Aktualności

Kartka z kalendarza
Sobota, 13 lipca 2024
imieniny Ernesta i Małgorzaty
Zajęcia specjalistyczne

Z naszymi uczniami i wychowankami pracują wykwalifikowani nauczyciele i specjaliści: oligofrenopedagodzy, logopeda, psycholog, hipoterapeuta, którzy zapewniają podopiecznym szeroki wachlarz technik oraz form oddziaływań terapeutyczno-edukacyjnych i wychowawczych. Zarówno podczas lekcji, jak i popołudniami - w internacie, pracujemy metodami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Wykorzystujemy m.in. silwoterapię, (poprzez kontakt z przyrodą), socjoterapię, psychoterapię, logorytmikę i psychodramę.


Zajęcia rewalidacyjne - Ośrodek zapewnia uczniom udział w zajęciach rewalidacyjnych. Zajęcia te wspierają indywidualny rozwój ucznia zgodnie z:

- zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

- wynikami wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia

- realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są z uczniami indywidualnie bądź w małych grupach 2-4 osobowych.

Zajęcia mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny. Zajęcia rewalidacyjne ukierunkowano na:

- działania adaptacyjne z uczniami nowo przyjętymi do szkoły,

- pomoc uczniowi z trudnościami w mówieniu, pisaniu, czytaniu,

- pomoc uczniowi z trudnościami w nauce przedmiotów matematyczno- przyrodniczych,

- pracę z uczniem z wadą słuchu,

- pracę z uczniem autystycznym i z zespołem Aspergera,

- pracę z uczniem z trudnościami w funkcjonowaniu w życiu społecznym,

- pracę z uczniem przygotowującym się do samodzielnego dorosłego życia, bądź zatrudniania wspomaganego.
 

Zajęcia logopedyczne - prowadzone są indywidualnie z każdym uczniem lub w małych grupach. Obejmują ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń mowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację ćwiczeń oddechowych wykonuje się ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój wychowanków, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie. Program zajęć również uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
W trakcie zajęć logopeda posługuje się różnorodnymi metodami, zasadami i formami pracy z dziećmi. Są one dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka oraz warunków jego życia. Na zajęciach stosowane są różne zabawy, dużą atrakcją jest praca z komputerem oraz zajęcia z muzykoterapii. Kompleksowa terapia logopedyczna obejmująca stymulację wielu różnych funkcji, pozwala na osiągnięcie sukcesu w zakresie usuwania zaburzeń mowy, ułatwia dziecku funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i środowisku rodzinnym.
 

Zajęcia z hipoterapii - Cyklicznie prowadzone zajęcia mają na celu dostarczenie dzieciom pozytywnego ładunku emocjonalnego, satysfakcji obcowania z koniem, przełamują lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów i postrzegania; prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej przez certyfikowanego terapeutę. Dzieci zawsze z radością czekają na zajęcia. Jazda konna ma ogromny wpływ na psychikę młodego człowieka, umożliwia lepszy rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny. Uczy samodzielności i odpowiedzialności. Odpowiednie ćwiczenia pozwalają na poprawę sprawności fizycznej.

Rehabilitacja konna zalecana jest w pracy m. in. z osobami z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zespołem Downa, dziećmi autystycznymi. Ze względu na różne zaburzenia program zajęć dobierany jest indywidualnie do każdego ucznia. Udział w zajęciach pomaga usprawniać koordynację ruchową, ćwiczy równowagę. Jazda konna oddziałuje relaksująco, rozluźnia napięcie mięśniowe.


Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony