Aktualności

Kartka z kalendarza
Piątek, 19 lipca 2024
imieniny Wincentego i Wodzisława
O nas

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana de La Salle w Uszycach istnieje od 1983 r. i jest prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich. W Szkole Podstawowej i Szkole Przysposabiającej do Pracy (wchodzących w skład Ośrodka), kształcą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W placówce funkcjonuje internat, a w nim grupy wychowawcze - dziewcząt i chłopców.


 

Kształcenie dzieci i młodzieży nie byłoby możliwe bez wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz opieki specjalistów. Każdy nauczyciel, wychowawca odpowiedzialny jest za rozwój emocjonalny, psychiczny wychowanków. Pracownicy posiadają uprawnienia oligofrenopedagoga. Ośrodek zapewnia ciągłe kształcenie pracowników, zdobywanie nowych umiejętności oraz poszerzania wiedzy z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi. Istotna jest wzajemna współpraca, zaufanie, integracja całego zespołu. Nauczyciela Ośrodka cechuje empatia, asertywność oraz chęć pomocy potrzebującym.

Wychowankami SOSW w Uszycach są uczniowie w wieku od 10 do 24 lat, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną bądź niedostosowanie społeczne. Większość osób korzysta z pomocy specjalistycznych poradni ze względu na choroby przewlekłe.

Podstawowym celem szkoły jest dążenie do wszechstronnego rozwoju wychowanków oraz stworzenie optymalnych warunków tego rozwoju. Filarem pracy z uczniami niepełnosprawnymi jest wychowanie w duchu wartości, rozbudzaniu pasji i zdolności, niwelowanie deficytów rozwojowych w miarę możliwości oraz jak najlepszego przygotowania do dorosłego życia. Misja szkoły opiera się m.in. na wychowaniu w duchu wartości chrześcijańskich, zapewnieniu bezpieczeństwa i opieki.

Ośrodek zapewnia całodobową opiekę wychowanków przebywających w internacie od poniedziałku do piątku, wyżywienie, opiekę lekarską oraz innych specjalistów według potrzeb. Na terenie internatu funkcjonują grupy wychowawcze. Panuje życzliwa, rodzinna atmosfera. Uczniowie mają zapewniony dojazd do szkoły oraz bezpłatne kształcenie.

Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony