Aktualności

Kartka z kalendarza
Piątek, 14 czerwca 2024
imieniny Walerego i Bazylego
Dla rodzica/opiekuna


Rekrutacja do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uszycach trwa cały rok. Więcej informacji można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w sekretariacie Szkoły lub pod nr tel.: 34/3593323.
 

Wraz z podaniem o przyjęcie należy złożyć: (załączniki na dole strony)
- orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wniosek rodziców/prawnych opiekunów
- skierowanie ze starostwa
 

OFERTA OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

Szkoła Podstawowa:
 • klasa IV-VI (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim),

 • klasa VII-VIII (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim),

 • klasa IV-VIII ( dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym).

Szkoła Przysposabiająca do Pracy: przeznaczona dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, przygotowuje do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Oferta skierowana do uczniów po ukończeniu szkoły podstawowej.

Internat: obejmuje całodobową, profesjonalną opieką dzieci i młodzież w wieku szkolnym.


ZAPEWNIAMY:

 • indywidualizację procesu nauczania z uwagi na nieliczne zespoły klasowe,

 • opiekę psychologa, pedagoga,

 • szeroką ofertę zajęć specjalistycznych:  zajęcia rewalidacyjne, terapię logopedyczną, zajęcia hipoterapii, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną, trening umiejętności społecznych, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynikające z indywidualnych  potrzeb ucznia.

 • opiekę medyczną w szkole i  internacie,

 •  wyjazdy na wycieczki, zielone szkoły, zawody i turnieje sportowe,

 • rozwój zainteresowań: artystycznych, kulinarnych, plastycznych, zajęcia sportowo-rekreacyjne.

 • rozwój sprawności fizycznej: siłownia, basen, tenis stołowy

 • całodniowe wyżywienie.


POSIADAMY:

 • pracownię gastronomiczną, pracownię komputerową, salę gimnastyczną, siłownię, stołówkę, boisko szkolne.


ORGANIZUJEMY:

 • wyjazdy integracyjne, wycieczki edukacyjne, wyjazdy do kina, teatru, imprezy szkolne, festyny, konkursy tematyczne.


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uszycach jest miejscem, gdzie dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w różnych formach aktywności ruchowej. Uczestnicy turnusu poprawiają ogólną sprawność, wyrabiają zaradność, doskonalą umiejętności społeczne i rozwijają zainteresowania. Inną formą organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej w naszym ośrodku są wyjazdy edukacyjne, które mają wartości: poznawcze, kształcące i wychowawcze. Popularyzujemy wśród dzieci i młodzieży turystykę i krajoznawstwo - zwiedzamy ciekawe miejsca w okolicy i na terenie całej Polski.

 • zajęcia artystyczne

Muzyka, taniec, plastyka mają na celu pomaganie w odkrywaniu własnych możliwości twórczych, kształcenie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej oraz kształcenie zainteresowań i uzdolnień muzycznych, wokalnych, tanecznych i plastycznych. Uczniowie biorą udział w uroczystościach szkolnych, konkursach międzyszkolnych, regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich, zajmują czołowe miejsca oraz zdobywają nagrody i wyróżnienia.

Pliki do pobrania:Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony